تماس با ما نقشه سایت پیمانکاران مشتریان صفحه نخست
گرفتن پرینت ارسال لینک به دوستان مزایده ضایعات ذوبی استیل
٢٣  مرداد , :

شرکت اگزوز خودرو خراسان در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را ، ازطریق مزایده عمومی _طبق مشخصات مندرج در برگه شرایط ، به

فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7روز جهت بازدید از اقلام و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده  به

سازمان بازاریابی وفروش شرکت اگزوز خودرو خراسان واقع در نیشابور ،کیلومتر7جاده قدیم سبزوار مراجعه و یا با شماره تلفن

42473509 و 42473553 - 051 تماس حاصل فرمایند.

 

ردیف

شرح اقلام

مقدار

توضیحات

1

ضایعات ذوبی استیل

150 تن

شامل انواع پرت ورق و لوله

2

ضایعات ذوبی فله

300 تن

شامل انواع  پرت ورق و لوله(گالوانیزه ،روغنی،آلومینایز)

 

                                                                                                                روابط عمومی شرکت اگزوز خودرو خراسان

 بازگشت
All Rights Reserved by KEM 2011©
طراحی سایت و هاست :  وب سپنتا
طراحی سایت - وب سپنتا